Jag är här  
ZonTyptppphTagningar
Summa 25910206157868
Airbowzone 1851780
Alunskiffer 185120
AndarnasSkepp 15533346
BakTrafon 1851620
BaståbronBrozon3  1851217
Bergagården 1851169
Bergslagsåsen 1851129
BirdLookout 17021901
BjörkholmBuss 18511121
BjörkåsparkenBrozon3  1851645
Björkåstrappa 18513
Blåsut 1851469
BlåsutSkog 1851281
Bojortskajen 17024150
BorraOSpränga 1851307
Botebäcken 1851300
Botered 1851223
Boteredszon 1851578
BrickHitZone 17021236
BrinkebergBrozon3  1851565
Brudslöjan 1851189
BrålandaBuske 1851202
BrålandaPark 1851155
Brålandazon 1851461
ClothBarn 18511170
DalbobronBrozon3  1851966
DalboResident 17023536
Daldaldal 1851221
DarkWoods 1851328
DatOldChapel 1702618
DatOldSchool 15533000
Duell1816 1851243
EnBokFlera 185169
FireWaterBrun 185131
Flanaden 18511287
Flickskolan 15534453
FlyingGoblin 1851181
FridasZonMonumentzon7  17023176
FriendCrossHelig zon4  17024375
FriendIsleII 1702667
FriendparkHelig zon4  15538179
FrändeKyrkaHelig zon4  1851292
Förträffligt 1702396
FöråddeKungen 1851189
Gaddesanna 185139
GamlaIP 1851576
GamlaUgnar 1851135
GammalHamn 1851245
Gropzon 17021825
GrönaLagunen 18511199
GötaGolf 1851323
GötaView 1851411
GötaÄlv 1851659
Hagömaden 18512
Hallevi 1851293
Hallezone 1851122
HelenesBjörk 1851200
HelgesStenarJärnvägsstation5  15536541
HovHitter 1702467
Hunnelake 185187
HästView 1851292
IngetBröllop 15536745
Kanalen 17024590
KannotGoThere 17021710
KarlsGrav 1851113
Karlsrost 1851253
Keflaviksväg 1851339
KungensKök 18514
Kyrkvägen 1851143
LillaTornet 1851580
Lillån 1851217
LångaMaja 18512
Länsan 17021384
Länsman 1851462
Lärozon 1851489
Margretezon 1702708
MörsarePåGravMonumentzon7  1851302
NaglumRuin5  1851222
Nejlikan 1851370
NewCrono 18511664
Niklasberg 18511484
Nordkrokrakan 1851200
Nordpir 1851215
Norgebryggan 1851227
Nygårdsängen 1851151
OlleniclasZon 18511047
OnEnebacken 1851245
Onsjözon 1851400
Parallell 17021900
ParkToSea 17022777
PetersPark 1851939
PowerTower 17021548
Påfart 1851324
RestadÖ 1851114
RiverRelax 1851138
Rulltrappan 15533069
RättarnsBacke 1851430
RöttÅGult 185162
Sandmarken 1553446
Scoutzon 1851276
Silvergranen 17021891
Skidstugan 1851123
Skogzon 1851155
Skräcklan 17023452
Skräckle 17021028
SlåMedRepIgen 17022272
Smelly 18511626
Solgården 1851526
Solstugan 1851312
SpaceInvaders 17021241
Sparrespärren 17023292
SportsHouse 17021913
SteerRest 1851828
Storkorset 15532678
StrandHelig zon4  15532789
Tornskugga 15533915
Torpahallen 17021264
Torszon 1851568
TrångtVärre 1553636
Tullare 185130
Turfstafett 1851120
Ursand 1851175
Urskogen 1851169
UtblåstaLjusHelig zon4  1851309
VargstationJärnvägsstation5  1702555
VarningFörRas 18514
Vassbotten 1702467
Vassbottenpir 1851290
VassändaKyrkaHelig zon4  1851226
VassändaRuinRuin5  1851122
Vattenvägen 15533137
VbgBadarVattenzon1  185145
VänersArena 17022564
Vänerspreik 185118
Vänerwalk 17021055
Vänskogen 17023316
VänX 15539250
WalkByWater 1851310
Wolfpond 17021194
Älgskogen 1851306
Älvutsikten 1851129
Önafors 185116
Öxnered 1851403
ÖxneredStnJärnvägsstation5  17021703
Öxneredsvägen 1851297