Listan uppdateras bara en gång i timmen, så det kan vara
några tagningar som saknas.
Senast uppdaterad: 2022-01-25 09:55:12
Användare med en * efter namnet har eller har haft alla zoner i kommunen tidigare.