Listan uppdateras bara en gång i timmen, så det kan vara
några tagningar som saknas.
Senast uppdaterad: 2023-09-26 21:18:51
Användare med en * efter namnet har eller har haft alla zoner i kommunen tidigare.