Välj år:
 FysikernÖrådFemton i kvadratVästerbottens ytterstaVårt arvHemmakär
AnvändareZonerAvklaradZonerAvklaradKommunerAvklaradZonerAvklaradZonerAvklaradZonerAvklaradKlarade kommuner
Totalt4 26 15 7 39 15  
Brellir42023-04-18Lycksele
Busfrö151Lycksele-0
Cykeltalibanen32023-04-08Umeå
Guldis171Lycksele-0
linkazUmeå-1
Råttebo2Lycksele-2
Thiger2Lycksele-0