Välj år:
 FysikernÖrådFemton i kvadratVästerbottens ytterstaVårt arvHemmakär
AnvändareZonerAvklaradZonerAvklaradKommunerAvklaradZonerAvklaradZonerAvklaradZonerAvklaradKlarade kommuner
Totalt4 26 15 7 39 15  
Bont8Umeå-3
Brellir152022-08-132022-05-01Lycksele
Busfrö158Lycksele-10
Cykeltalibanen72022-03-27Umeå
Guldis177Lycksele-10
jeppe172022-05-30Umeå
PelSjo6
Pike152022-08-08
roswes6720
Råttebo7Lycksele-11
Tallen4732022-05-31Umeå
Thiger7Lycksele-10
viðvarandiUmeå-7