Jag är här  
ZonTyptppphTagningar
Summa 157759510642
AssbergTower 185159
Backagårds 185172
Backaringen 18517
BacksippeZon 1851108
Berghemzon 185148
Bjälbo 1702143
Björketorp 185132
BrokvarnBrozon3  185140
BrotäcktBrozon3  18513
Djupadalzon 185154
EnVävAvSport 1851122
FotskälKyrkaHelig zon4  185172
FritslaKyrkaHelig zon4  1851145
Fritslazon 170281
Furesjön 1851101
Förrådet 1851211
Gunnbofallet 18515
Hanatorp 185126
Hedgärdsbadet 185189
Horred 1851165
Horredshallen 1851102
HorredsKyrkaHelig zon4  1851144
HorredTrainJärnvägsstation5  1851150
HyssnaKyrkaHelig zon4  1851132
Hålsjöbadet 185113
Häggån 185178
IcevilleHelig zon4  185157
KinnaborgMonumentzon7  185118
KinnaCircle 1851202
Kinnafältet 18519
KinnaKyrkaHelig zon4  1851212
KinnaPark 1851450
KinnaPlaza 1851571
KinnaStream 1851320
KinnaTower 1851157
KinnaTrain 1851573
LyddebridgeBrozon3  1851217
LänsmansbroBrozon3  1702134
Mariebergzon 185136
MarksGolf 185135
MarksGymnasie 1851157
MastVisit 185135
MittIViskanBrozon3  1851134
Murarezon 185161
NyTrädgård 1851149
Pensionären 1851356
Pimpinella 185143
Prekebogumman 185129
Que 185194
Ramhultafall 185138
RydalsMuseum 185192
Rönnängzon 185168
Sandvallen 1851164
SchhBrozon3  185151
SeatonsBorg 185137
SjuStrömmar 185134
SkeneIF 185119
Skenekullen 170211
Skeneparken 1851138
SkeneStationJärnvägsstation5  1702324
Skenetorg 1851412
SkjutsaRunt 1851125
Snickarhörnet 185165
SvenasjöKyrkaHelig zon4  185110
SvängIGrönt 185149
SätilaKyrkaHelig zon4  1851134
SätilaPir 1702178
SätilaStrand 170264
SätilaZon 1702238
Tingszon 1851258
TostaredBnB 1851166
TostaredKyrkaHelig zon4  1851195
TrevalvsbroBrozon3  1851111
ViljansPark 1702119
Viskadalen 1851199
WhenHealthy 1851270
Zonsvängen 185152
ÄlekullaKyrkaHelig zon4  18516
ÄngsparkenBrozon3  1851212
ÖrbyKyrkaHelig zon4  1851132
ÖrbyTower 1851114
Örbyzon 1851168
ÖrestensRuin5  185114
ÖstraHäggån 185151
ÖxabäckBad 185124
ÖxabäcksKyrkaHelig zon4  185149