Jag är här  
ZonTyptppphTagningar
Summa 1798022842645
Anna 18511
BigBeach 14041034
Billsta 1404807
CetesZone 1702336
Chainzone 1553926
Dalgärdet 14041869
DammluckanBrozon3  14041023
Detaljhandeln 1404153
DjupÄlv 1404665
Djursele 185179
EdseleBygd 185113
EdseleGruva 18516
Faxböjen 185191
FaxPower 185117
FCJunsele 185135
FCNewMan 1702384
FishKing 14041256
Flatline 185146
FlottareMonumentzon7  1702132
Forsristning 170265
FrameCamp 1851151
FrameCrossing 1851164
FrameGun 185150
FrameMeadow 1851167
Fridhemzon 14041078
Fågeldalen 1702426
Graningebyn 185155
Gullikstorpet 18518
GulseleBygård 18518
Gångbro 1702393
Gömstället 1702499
Hallstaberg 1702111
Hallstaberget 1553694
Helgum 170290
HelgumsKyrkaHelig zon4  185114
HolyNoseField 185137
HolySollefteåHelig zon4  15531305
Hulstabäcken 1702155
Hågestaallén 1702324
HågestabroBrozon3  1404950
Hågestazone 1702631
Hällbystenen 18517
IngetBrutet 1702430
JunseleKyrkaHelig zon4  185185
JunseleSlalom 18513
JunseleTorg 1553219
JunsHembygd 185136
KrångField 1702193
Kuben 1702137
KvinnominneMonumentzon7  170287
KyrkanIEdHelig zon4  170242
Kyrkgärdet 1702632
Kyrktunneln 1553845
LångseleJärnvägsstation5  1702301
LångseleKyrkaHelig zon4  1702187
Långstoppet 1702474
Lövträdsbanan 185176
MultråKyrkaHelig zon4  170223
Myspyset 14041092
MählersSmedja 1851234
NeedMoPower 185134
NewChurchHelig zon4  1702133
Nipudden 185199
Nipvallen 1553410
Njurudden 1702393
Nämforsen 185174
NäraNipan 1553498
OldBarnZone 1851176
Omsjö 18513
Pettersborg 1851126
Pingelazonen 170262
RamseleKyrkaHelig zon4  185164
RegretBridgeBrozon3  1702497
RegretManPath 1702772
ReseleKyrkaHelig zon4  18519
Rosparken 170295
Rödsta 1553424
SharpDressed 1702186
SjukaHuset 1553839
Skidsele 18513
SmakarMango 1702184
SnutenIÄlven 1404789
SollCity 11062799
SollefteBroBrozon3  11062158
SollefteStn 14041089
Sollefteåstig 1404794
SollSeaView 1702135
Sommarstigen 1553615
StorFinnBad 18516
Suddgummit 1702276
SångaKyrkaHelig zon4  185190
TillSollefteå 1553163
ToTheHospital 1702318
Touristzone 11062858
UndromStrand 185131
VidÅdalsbanan 1553137
VästraSkogen 1851253
Ådalsbyn 1553762
Ådalsstigen 1851286
Ångermannen 1702745
Ångermanstig 185190
Ångervatten 1553244
ÅngerÄlvstig 1404892
ÖfraKapellHelig zon4  18512
ÖnstaPark 1702553
Österåsen 185146
ÖverlännäsKyHelig zon4  170282