Jag är här  
ZonTyptppphTagningar
Summa 13515579508015
Banangloben 80811091
Basketkorgen 1404209
BellsbridgeBrozon3  80816770
Björkdunge 9576975
Blötsjön 9577832
BolivarsPark 9576978
BrotorpPort 12555790
Bällstabro 9579165
Bällstaån 11062965
BöjdaBågenBrozon3  12551010
CirkuleraBär 9574438
CleanUpZone 12555625
Dalsänkan 11065555
Dragonplane 95715719
Duvbo 15534487
DuvboToppen 17021389
DuvboUtkiken 1702922
Duvgränd 14044443
Duvkulla 9576739
Duvkullebajk 11063854
EarCity 12554955
Forskaren 14041403
Furupark 15531386
GamlaEuropa 12551588
Gelébönslalom 1255522
GhostStation 11065461
Golfklockan 11066001
GolfängenBrozon3  95712185
Gosebänkarna 11067310
Grönköping 12557428
Halloncykling 15531349
Hallonstigen 12553925
Hallonstupet 14041949
Hallonvägen 12556785
Heptagram 12552627
Humble 12555036
IgelbäcksbronBrozon3  11065426
IngaKvarnar 11061905
JärvaCross 12552981
KillerSlope 15531637
KrullZone 11068934
KrutStationen 14042046
Kurvuschling 14041249
Lagårdssväng 11062092
Landsbank 9576275
LekaDuvkull 11064808
LiteNyare 12552005
LiteOff 1702622
LootLake 11068520
LångaGatan 11063898
Madenslingret 14041003
MalinsPark 11061900
MarabouPark 11064275
MjölnerTrappa 15533296
MotDepån 12551422
MountainDale 14043608
NybergsTorg 11066461
Näckrosen 140450
Nötbacken 14042117
OchSedanDö 1404873
Ormbunken 14042061
PerISkåpberg 1404934
PigeonZone 11067781
PåTvärsan 12553071
RailwayStreet 11066893
Raspgarden 15531725
RaspHill 14042313
RaspSquare 11068073
RissneDepå 12552064
RissneField 11069756
RissneIP 11064924
Rissnelänken 11064007
Rissnestråket 11061347
RissneValla 11064417
Rissneängarna 11066414
SaneTrack 12554475
Skvadrontopp 14042757
SmurfPierVinnarzon2  80810695
Spårbyte 12552464
StoneCrime 9576661
Storgolf 11065837
Sundbyberg 12552762
SundbybergCJärnvägsstation5  80833785
SundbyChurchHelig zon4  12556262
SundbyGrop 15532194
Sundthorn 14044606
Sunslope 12551994
TjeEllerK 11063592
ToppigaHallon 15531164
Torpardöden 15531076
TriRissne 11068005
TritonSwirl 808334
TuleTorg 9577786
Tuppstugan 11065780
TurfTrix 11064816
Tuvanparken 11065762
UnderMjölner 11067502
Ursbro 14041861
URSkog 15531169
UrsSpår 15531241
UrsviksHolme 1702967
Urswickzone 14043996
Ursäkten 11061827
Urzone 9577163
UschBronBrozon3  12553211
Valkyrian 12553400
VikEllerÅ 8086600
Vikingadungen 15531642
Vinthundsväng 12552804
Örsprång 11062856
ÖrTennis 9573920