Välj år:
 FysikernÖrådFemton i kvadratVästerbottens ytterstaVårt arvHemmakär
AnvändareZonerAvklaradZonerAvklaradKommunerAvklaradZonerAvklaradZonerAvklaradZonerAvklaradKlarade kommuner
Totalt4 26 15 7 39 15  
Bont42023-08-202023-07-31Umeå-0
Brellir52023-04-18Lycksele
Busfrö1511Lycksele-0
Cykeltalibanen62023-04-08Umeå
Guldis1711Lycksele-1
jeppe15
linkaz2Umeå-3
PelSjo5
Pike5
Råttebo11Lycksele-2
Thiger11Lycksele-2