Vad är det här?
Detta är en sida som visar zoner för regioner och kommuner. De zoner du har tagit visas i grön färg.

Hur gör man så att sidan visar ens egna tagna zoner?
Har du skickat in dina zoner till mig är det bara att ange ditt turfnick under 'Turfare:'.
Har du inte skickat in dina zoner till mig så finns instruktioner för hur du gör det här: instruktionerna.
När du är upplagd kommer nya unika zoner att läggas till automatiskt, så du behöver bara skicka in listan en gång.

Vad är kommunkarta och hur får man fram den?
Kommunkartan finns bara för Sverige. För att visa den måste du ange ditt turfnick och välja land Sverige. Då visas en länk till "Visa kommunkarta".
Kommunkartan visar kommuner med olika färgskala på kommunerna beroende på andel tagna (gula är 100%, sen fallande med gränserna 95%, 90%, 50% och 25%).

Hur gör man?
Välj först ett land att visa, därefter en region i landet. För de länder där vi lyckats placera zonerna i kommuner måste du välja att visa alla kommuner eller en specifik kommun.
Efter varje region och kommun står en eller två siffror inom parentes. Det som visas är totalt antal zoner och det antal zoner du har tagit. Har du lyckats ta alla zoner i en region eller kommun visas den raden i gult.

En Skånsk Klassiker
Turf Skåne har instiftat en åtråvärd pokal med tillhörande medaljer. Läs mer om hur det fungerar på deras klassikersida.

En zon markeras bara som tagen om den tas inom rätt tidsperiod. Zonerna för Fysisk bedrift hanteras annorlunda eftersom de måste tas inom 72 timmar, så de markeras som tagna om
Om en zon tagits inom rätt tidsperiod och den tas igen, uppdateras inte senaste tagningstiden.
Färgade zonmarkörer visar tagna zoner.

Stort tack till turfaren Wsnurr som hjälpt mig att hitta rätt kommun för alla zonerna utanför Sverige.